Mottagningsgudstjänst

Pastoratet välkomnar pastorsadjunkt Marléne Niggol Carlssson

Här har du möjlighet att följa gudstjänsten den 6 september då pastoratet välkomnade pastorsadjunkt Marléne Niggol Carlsson till sitt adjunktsår i pastoratet. Reine Medelius leder gudstjänsten och Anita Björk , kantor. Sångmedevrkan av Elisabeth Insulander.