Din lokala valtidning

Info o valet i ditt pastorat

Valtidningen ger dig information om var du kan rösta och vilka tider som gäller. Förtidsröstningen börjar 6 september och valdagen är söndagen 19 september. I tidningen presenterar sig också de lokala nomineringsgrupperna med sina valmanifestationer. Där finner du också tider till de valcafér som kommer ske, där du har möjlighet att fråga dina lokala nomineringsrupper om vad de står för.