Digitala gudstjänster

Vi hittar nya sätt att fira gudstjänst på

Vi hittar nya sätt att fira gudstjänst på. Det här är ett sätt. Här kan du ta del av digitala gudstjänster, betraktelser och böner så att du kan fira där du är. En ny gudstjänst publiceras på YouTube varje söndag klockan 11. Välkommen att fira digital gudstjänst!
Du hittar alla kommande och tidigare sända betraktelser och gudstjänster på vår YouTube-kanal. 

Klicka här för att komma till vår Youtubekanal

https://www.youtube.com/channel/UCR5DXvAjGvhKka2pyjfruQw