Böneveckan

"Det rätta, endast det rätta, ska vara din strävan"

Vi fortsätter med att fira den årliga böneveckan för kristen enhet i ekumemikens tecken tillsammans med Mokyrkan, Hova, Equmeniakyrkan, Gullspång och Svenska kyrkan, Hova-Älgarås församling. Under tiden 18-25 januari möts vi söndagen 20 januari till ekumenisk gudstjänst med körsång i Amnehärads kyrka kl.11.00 och tisdagen den 22 januari i Mokyrkan kl.19.00. Efter gudstjänsten bjuds det på kyrkkaffe.

Materialet för Böneveckan för kristen enhet 2019 har utarbetats av en ekumenisk grupp i Indonesien. Detta präglar utformningen av innehållet med temat ” Det rätta, endast det rätta, ska vara din strävan”.