Foto: E.Skarin

Berga kyrka

Huvudbaneret är en polykrom träskulptur över friherren Nils Posse.

Rökelsekar av brons, vars lock är krönt av en tupp. Karet räknas vara från 1300-talet.

Dopfunt av röd kalksten finns med årtal 1731.

Orgeln som har fem stämmor, är tillverkad år 1916 av H. Nordfors i Lidköping.

Inventarier:

År 1924 renoverades kyrkas inre, nya bänkar anskaffades, kyrkans minnesmärken renoverades.

Berga kyrka är ursprungligen en medeltida kyrka, helgad åt Johannes Döparen. Den byggdes av sten mitt i den forntida byn på en höjd och är omgiven av gravfält från järnåldern och tidigare. Sedan kyrkan under 1600- talets förra hälft legat öde, säkerligen på grund av befolkningens utarmning genom de många krigen, lät Nils Posse d.y. på Säby, död 1664, renovera kyrkan. Hans son friherre Mauritz Posse på Säby, död 1702, lät bygga sakristian och gav kyrkan flera prydnader och penningsummor. Under 1800-talet väcktes förslaget om att riva ner kyrkan, men den räddades och reparerades år 1878 på bekostnad av doktor Ludvig Löfenskiöld, död 1881 och hans syskon, varvid sockenborna medverkade med dagsverken.