Amnehärads församling

Välkommen att höra av Dig eller besöka oss!!

I Viken, tillhörande Södra Råda finns även en liten genuin kyrksal som församlingsbor själva renoverat och värnar om.

Amnehärad, en gammal bruks- och jordbruksbygd med sina tre tillhörande kyrkor, Amnehärad, Södra Råda på Värmlandssidan och sjöfartsorten Otterbäcken i söder, alldeles vid kanten av Vänern.

I den norra delen av pastoratet ligger Amnehärad, med sina 2446 församlingsbor. Församlingen är belägen mellan sjöarna Vänern och Skagern.