Foto: CNoren

Välkommen till Musiklek

Lek, fika och sång med Jessica :-)

Onsdagar klockan 14-15.30 i församlingshemmet Vallgatan 11.

För barn 0-6 år i vuxet sällskap.

”Öppen” verksamhet = ingen anmälan.