Foto: C Norén

Livesänd gudstjänst

Från Amiralitetskyrkan.

I och med att det fr.o.m. den 1 juni får vara med 50 personer i en gudstjänst så upphör direktsändningen. 
De fyra konfirmationerna som är den 4 juli (kl 10, 12, 14 och 16) kommer dock att direktsändas här.

Glöm inte att sätta igång ljudet i visningsrutan!