I välsignan och fröjd

Folkmusikmässa på pingstdagen

Körer: Hymnus Vocalis, Ulrica Vocale, Pia Vocalis

Flöjt - Maria Lindegren
Fiol - Jörgen Axelsson och Jessica Pecenko
Kontrabas - Jonas Castell

Dirigent - Annika Nilsson
Präst - Daniel Breimert

 
Söndagen den 4 juni klockan 17.00

Amiralitetskyrkan Ulrica Pia