Församlingen sänder på Facebook

Svenska kyrkan ställer inte in; vi ställer om!

Kvällsmusik i Amiralitetetskyrkan varannan fredag 18.00
Maria Lindegren, ibland med någon musikvän gör en kort konsert
och någon av prästerna ber en bön och läser välsignelsen över dig.

Söndagsgudstjänst
Från och med påskhelgen kan du följa med i församlingens guds-
tjänst. Livesändningen äger rum den tid som är annonserad.

https://www.facebook.com/amiralitetsforsamling/