Foto: Gustaf Helsing/Ikon

Bibel & tro

Välkommen till höstens tre seminarier

26/9 guds utvalda förrädare

Ett studium kring Judas Iskariot och andra förrädare i bibeln.
Amiralitetspastor Daniel Breimert

17/10 det besinningslösa våldet i guds ord

Att hitta etisk praxis i ljuset av svåra texter, exemplifierat av psaltaren.
Elisabet Nord, Doktorand i gamla testamentets exegetik Lunds universitet

21/11 hur skall jag möta min död och min gud?

Religionspsykologiska copingstrategier i dödens närhet.
Amiralitetspredikant Charlotte Rönnbäck

 

Välkommen klockan 18 till församlingshemmet, Vallgatan 11