Barn och sorg

Det gör ont när någon som stått en nära dör. Det är ett tomrum som uppstår inom en när man förlorat någon man tycker om. Som barn kanske man också ibland känner att man både vill och måste ta hänsyn till andra i familjen som också sörjer.

Det är värdefullt att träffa andra som varit med om samma sak. För många känns det bra få dela tankar och bearbeta det som har hänt tillsammans med andra. Annars finns det risk för att man mår dåligt senare i livet.

Gruppen finns till för dig som har mist förälder eller syskon och är 7-18 år. 

Tillsammans försöker vi tala om tankar och hitta vägar att uttrycka de känslor som sorgen väcker. Vi arbetar utifrån Rädda Barnens program: Barn i sorg och alla deltagare får ”Minnesboken” som vi kommer att använda på våra träffar. Lekar och övningar är givna inslag i våra träffar för att deltagarna skall bli trygga med varandra! Det finns utrymme för både skratt och tårar i gruppen!

Ledare för gruppen är Eva Götharson, församlingens pedagog. Denna grupp är ett samarbete mellan Svenska kyrkan, Rädda Barnen och Karlskrona kommuns Familjestöd.

Ny grupp startar då det finns minst fyra barn eller ungdomar. Vi kommer då  att bjuda in till ett samtal innan gruppen startar, för att kunna svara på frågor samt för att vi ska lära känna varandra lite.

Har du som förälder behov av samtal så är du välkommen att höra av dig!

För barn som vill träffas enskilt för samtal är man välkommen att höra av sig till Eva Götharson.