kopp och bok

Amiralitetsträffen – mötas, lära och inspireras

Nytt forum för samtal om historiska, kyrkliga och teologiska ämnen att starta. Nästa träff 16 maj.

Välkommen till församlingshemmet klockan 13.30 – 15.00 

Björn Hagberg presenterar Försvaret en folkbildare (inkl Amiralitetsförsamlingen)

Daniel Breimert presenterar Amiralitetsförsamlingen och militärpastorer.

 

 

Under våren kommer ett nytt forum för samtal om historiska, kyrkliga och teologiska ämnen att starta: Amiralitetsträffen. Tanken är att möten ska inspirera till samtal och reflektion, få deltagarna att känna gemenskap och dela kunskap mellan varandra. Initiativtagare är Herman Håkansson och Hans Tornerhjelm, båda aktiva medlemmar i flera av församlingens kommittéer och organ. 

 

Under våren träffas vi följande datum:

28 mars
18 april
16 maj
13 juni