Foto: Kristin Lidell/IKON

Vi ställer inte in, vi ställer om...

som biskop Sören säger. I Åmåls församling betyder det att vi drar ner på gudstjänsterna i vissa landsbygdskyrkor och samlas i andra. Vi tar vara på de stora kyrkorna; Åmål, Tösse och Edsleskogs kyrka där man kan sitta utspridda och inte behöver flåsa varandra i nacken, och låter de mindre kyrkorna vara tillgängliga vid behov.

Åmåls kyrka är öppen varje dag mellan kl. 09:00 och 18:00 för den som vi sitta ned en stund, be en bön, och tända ett ljus. 

Foto: Malin Andersson

/Lotta Cohén
Kyrkoherde Åmåls församling