Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Tankar i påsktid

Inför varje dag i påsken publicerar vi en betraktelse, skriven av församlingens präster och diakon.