Foto: Linda Mickelsson /IKON

Sygrupper

I församlingen finns två sygrupper med många flinka fingrar och engagerade hjärtan som lägger ner mycket arbete på att bland annat samla in pengar till olika ändamål. Välkommen med i trivsam gemenskap som förenar nytta med nöje!

Stora Berrga syförening
Vi träffas tisdagar jämna veckor, Åmåls församlingshem