Foto: Linda Mickelsson /IKON

Syförening

I församlingen finns Stora Berga syförening med många flinka fingrar och engagerade hjärtan som lägger ner mycket arbete på att bland annat samla in pengar till olika ändamål. Välkommen med i trivsam gemenskap som förenar nytta med nöje! Obs! Du är hjärtligt välkommen även om du inte stickar eller virkar.

Stora Berga syförening
Vi träffas tisdagar ojämna veckor kl. 14.00 i Åmåls församlingshem