Foto: Magnus Aronsson/IKON

Öppen förskola i Tösse

Byte av lokal

Med anledning av Coronaviruset (covid-19) kommer öppna förskolan i Tösse tillfälligt att vara i Tösse församlingshem, med start måndag 16 mars (i stället för Solsätershemmet). 

Se även Åmåls kommuns hemsida för information om besök på äldreboenden.

Vid frågor kontakta:

 

 

Elisabeth Tisell

Åmåls församling

Barn & Familj

Camilla Strand

Åmåls församling

Barn & Familj