Foto: Liam Cotton

Med särkalkar och handsprit fortsätter vi att fira nattvard i Åmåls kyrka

Många församlingar har valt att inte fira nattvard i sina gudstjänster med anledning av Corona. Vi i Åmål insisterar, men försöker göra det så säkert vi kan.

Nattvard

För den som önskar delta i nattvarden försöker vi göra det så säkert vi kan.

Vi präster har en liten flaska handsprit på altaret. Den nyttjar vi innan vi ”dukar” upp för nattvarden. Detta för att det ska kännas tryggare för de som sedan tar emot bröd och vin ur våra händer.

Vi har också plockat fram våra särkalkar och ställt på en bricka. De ser ut som minibägare av den stora. Den som vill, tar en sådan på väg mot nattvardsbordet. I den får man en skvätt nattvardsvin som man antingen dricker eller doppar sin oblat (brödet) i. Mittemot brickan med särkalkar står en tom bricka där man sedan sätter den använda bägaren.

Många kommer fram och tänder ljus i ljusbäraren i samband med nattvarden. Det går bra, bara man respekterar avståndet till de som står före i kön.

Vid hyllan med psalmböcker och gudstjänstagendor finns också handsprit för de som önskar ”tvätta” sina händer före eller efter gudstjänsten.

Även om vi firar nattvard varje söndag i Åmåls kyrka så betyder inte det att man måste komma fram och ta nattvarden. Det går bra att fira gudstjänst ändå och delta i psalmsång och böner från sin plats i bänken.

Kyrkans förbön

I kyrkans förbön, under momentet där vi tänder ljus och tackar Gud för de som döpts eller vigts, och minns de som begravts, har vi lagt till ett ljus. ”Vi tänder ett ljus för de vars namn vi nämner i våra hjärtan”, säger vi i förbönen. Det ljuset kan vara för någon som är sjuk, har det svårt på andra sätt eller kanske rent av dött och där vi inte kan vara närvarande vid begravningen.

Corona har tvingat oss att hålla avstånd på flera sätt. Det här är vårt sätt att försöka vara närvarande, om än för en kort stund, i bön och gudstjänstgemenskap. (bild på ljusbäraren nedanför texten, gärna med de större ljusen vi använder för tacksägelse.)

Foto: Liam Cotton