Foto: Public health image library

Med anledning av coronaviruset (covid-19)

Svenska kyrkan anpassar sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer som rör coronaviruset.