Foto: Arkitekt Marie Eriksson

Edsleskogs kyrka är stängd för ombyggnad

Från 1 september 2018 är Edsleskogs kyrka stängd för att genomgå en ombyggnad.

Syftet med ombyggnaden är att i kyrkans bakre del skapa utrymme för mindre samlingar med en pentrydel samt toalett för funktionshindrade. Samtidigt kommer förvaring av textilier och inventarier att förbättras. Ombyggnationen kommer att möjliggöra församlingens olika aktiviteter i direkt anslutning till kyrkorummet.

Under tiden som kyrkan hålls stängd hänvisar vi till församlingens övriga kyrkor. Vid några tillfällen kommer gudstjänst firas i Edsleskogs församlingshem.

Foto: Arkitekt Marie Eriksson