Andakter på äldreboende

Svenska kyrkan tillsammans med Frikyrkorna arrangerar andakter varje vecka på kommunens äldreboenden enligt följande:

Solsäter (Tösse) torsdag kl. 15.30
Adolfsberg  fredag kl. 11.00
Illern  fredag kl. 15.30
Åmålsgården   fredag kl. 15.30