ÅKS

Åmåls Kyrkor i Samverkan

Under samlingsnamnet ÅKS (Åmåls Kyrkor i Samverkan) samarbetar kyrkorna i Åmål med gudstjänster, föredrag och konserter. Gudstjänst firas gemensamt på annandagar (påsk, midsommar och jul). Under sommaren finns ÅKS med under bluesen och vid andra evenemang. Där Åmåls församling inte syns tydligt kan vi ändå finnas med på ett hörn och sponsra aktiviteter.  Vi ber även för varandra i våra gudstjänster.