Tanke-vandra på kyrkmalmen

Vill du gå en kort Pilgrimsvandring med tankar att bära med dig under färden, följ då Asfaltsvägen runt kyrkan.

”Tankställen” finns fastknutna på björkarna, det är lite olika många blad

Herre visa mig din väg och gör mig villig att gå den.

beroende på vilket tema som sitter uppe.

Start och mål vid församlingsgården.

GÅ NÄR DET PASSAR DIG

Det är en öppen vandring, utan ledare, som du kan gå själv när det passar dig.