Sinnesroandakter

Välkommen till en enkel andakt med ljuständning och musik.

Älvsby församling anpassar sin gudtjänster och verksamheter efter myndigheternas rekommendationer som rör Covid-19. 

Antalet gudstjänstdeltagare är begränsat till 50 personer och det är viktigt att alla som deltar i sinnesroandakten tänker på att hålla avstånd till varandra. Gud är ändå nära!

 

SInnesroandakt följande datum

24 september 2021

 

Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden. /Reinhold Niebuhr

bibelskolan.com