Anpassning av vår verksamhet på grund av restriktioner och rådande läge med Covid-19

Kyrklig handlingar, så som dop, vigsel och  begravning, genomförs i Älvsby och Vidsels kyrka och vi iakttar försiktighet. Antalet besökare i samband med dop, vigsel och begravning är från och med den 1 augussti 2021 begränsat till 50 personer, exkl. Älvsby församlings personal.

Söndagar kl 11.00 firas gudstjänst i Älvsby kyrka och var annan söndag kl. 16.00 firas gudstjänst i Vidsels kyrka.

Älvsby kyrka är fortsatt öppen för enskild bön, dagtid mellan kl. 8-15 samt söndagar kl. 12-13.

Vissa utomhusaktiviteter planers under sommaren. Aktuell information hittar du på församlingens hemsida och facebooksida.

All gruppverksamhet är fortfarande pausad.

OBS! - Vår församlingsexpedition är stängd för besök på grund av Covid-19. Telegram kan fortfarande lämnas via telefon eller e-post och betalning görs via swish 123 170 97 57 eller till församlingens bankgiro.

Veckomässor firas på onsdagar, kl 18.30 i Älvsby kyrka.

Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridningen. Det gäller också vid firande av högtider. Vi gör detta i solidaritet med varandra och med världen och ber om Guds närhet i dessa tider av oro.

Här kan du få svar på frågor

Folkhalsomyndigheten.se/ – aktuell lägesinfo

Krisinformation.se  -samlad  information från olika myndigheter

Svenskakyrkan.se – om hur Svenska kyrkan nationellt hanterar frågan

Behöver du någon att prata med finns präster och diakon att nå dagtid mån-fred via församlingsexpeditionen 0929-149 00.

Jourhavande präst har öppet alla dagar kl. 21-06. Jourhavande präst når du via 112.

följande verksamhet är pausad tillsvidare:

Mångkulturell mötesplats

Vuxen & Barn

SkaUt

KU - Kyrkans Unga

Miniorer i Vidsel

Juniorer i Vidsel

All körverksamhet

Ovangelie-kvällar

Veckomässor

Onsdagsträff i kyrkan

 

Foto: Image by Sabine van Erp from Pixabay

diakon finns tillgänglig

Du kan ringa församlingens Diakonipersonal om du vill ha hjälp med att handla, hämta ut medicin på apoteket.

 

Karin Marklund       0929-149 21

Mikael Ågren          0929-149 08