Foto: Magnus Aronsson/IKON

Så här påverkar coronaviruset Älvsby församlings verksamhet

UPPDATERAD 28/10 Gud är nära, men vi andra behöver fortfarande hålla avstånd till varandra. Gå in och läs på vår hemsida lite då och då, vi uppdaterar informationen löpande.

I Älvsby församling fortsätter vi fira gudstjänst och vi finns tillgängliga för samtal och själavård, men vi anpassar oss.

Kyrkliga handlingar såsom dop, begravningar och vigslar genomförs, men vi iakttar försiktighet.

För att det inste ska bli för trångt och så att vi ska ha möjlighet att hålla ett säkert avstånd till varandra under gudstjänster, dop, vigslar och begravningar har vi beslutat följande maxantal deltagare, inklusive kyrkans personal.

Älvsby kyrka: 50 st deltagare

Vidsels kyrka: 30 st deltagare

Storforsens kapell: 20 st deltagare. (Från och med oktober 2020 är all vår verksamhet i Storforsens kapell pausad tillsvidare).

Skyltar med max antal som får vistas i våra kyrkor finns på kyrkportarna.

Tjänstgörande personal räknar antal besökare. När maxantal är nått sätts skyltar upp på kyrkportarna, som berättar att det är fullt i kyrkan.

När du kommer till kyrkan ombeds ni att ta med era ytterkläder till bänken. Kläder hängs inte upp i kapprum/vapenhus utan tas med till respektive sittplats.

Använd handsprit före och efter gudstjänsten. Handsprit finns utplacerat synligt och tydligt.

Vi har infört nya rutiner vid nattvardsutdelandet för att säkra hygien och eventuell smittspridning.

I nuläget är det osäkert hur coronaviruset kommer att påverka församlingens planerade verksamhet, med kort varsel kan vi komma att göra förändringar efter myndigheternas beslut och vår egen riskbedömning.

Servering av mat och dryck

Servering av kaffe, mat och dryck är begränsad. Om det sker är en person/eller två som serverar kaffe/te/dryck. Termos, mjölkkannor mm skickas inte runt. De som serverar har spritade händer/plasthandskar på sig under servering.

Öppen verksamhet

Vi sitter glest vid sammankomster. Inne i våra församlingssalar vistas vi max 30 deltagare per sal.

In nuläget fortsätter verksamhet för barn ungefär som vanligt, men vi anpassar verksamheten och kommer att vistas utomhus i större utsträckning. Vi är noga med handhygienen och ingen servering sker.

Gudstjänster på äldreboenden

Alla besök och andakter på äldreboenden är inställda.

 

Prioritera handhygien och visa hänsyn

Det viktigaste är eget ansvar. Tänk på att:

  • ·         Tvätta händerna ofta! Använd tvål och vatten och komplettera gärna med handsprit.
  • ·         Undvik att hälsa genom att skaka hand.
  • ·         Känner du minsta sjukdomssymptom – stanna hemma. Vi ber för dig i gudstjänsten och du är välkommen tillbaka när du är frisk.

Vi gör detta i solidaritet med varandra och med världen och ber om Guds närhet i dessa tider av oro.

 

Här kan du få svar på frågor

Folkhalsomyndigheten.se/ – aktuell lägesinfo

Krisinformation.se  -samlad  information från olika myndigheter

Svenskakyrkan.se – om hur Svenska kyrkan nationellt hanterar frågan

Behöver du någon att prata med finns präster och diakon att nå dagtid mån-fred via församlingsexpeditionen 0929-149 00.

Jourhavande präst har öppet alla dagar kl. 21-06. Jourhavande präst når du via 112.

Stöd från civilsamhället till coronavirusets riskgrupper

Den 25 mars träffades en överenskommelse mellan MSB, Sveriges kommuner och regioner, Svenska kyrkan, Riksidrottsförbundet, Röda korset, Rädda barnen och Sveriges stadsmissioner om att i samarbete med kommuner säkerställa att personer som är i behov av stöd ska få hjälp genom volontärer. Stat, kommuner och civilsamhället hjälps åt.

 

Mer information kommer.