Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Ovangelium

Ovangelium är en öppen samtalsgrupp om frågor kring tro och liv. Utifrån rådande restriktioner gällande Covid-19 är verksamhetens fysiska träffar pausade. I stället erbjuder vi en digital samtalsgrupp.

Onsdagar kl. 19.15-21.00 i EN DATOR NÄRA DIG, jämna veckor.

Evangelium brukar man kalla berättelsen om Jesus, honom som är i centrum i kristen tro. Ovangelie-gruppen är till för alla som känner sig nyfikna och vill veta lite mer om det kristna livet och frågor som hör där till.

Deltagarna får själva lägga fram vad de vill prata om och försöka koppla ihop sådant med Bibeln och kristen tro. Deltagarna och ledare avgör därför innehållet tillsammans.

Utifrån rådande restriktioner gällande Covid-19 testar vi att ha en digital samtalsgrupp via facebook. Klicka här för att gå med i gruppen.Samtalsgruppen är ihopslagen med Bibelstudiet, men man träffas ”live” vid olika tillfällen. 

I den digitala gruppen kommer man att ha möjlighet att på skrivet klockslag ”samtala” med andra deltagare, samt skriftligt kunna utbyta tankar med varandra. När det digitala mötet avslutas, försvinner således det man skrivit.

Inne i gruppen kan man kan man också skriva inlägg och frågor samt svara på andras inlägg och frågor. Dessa ligger kvar under hela veckan.

Alla är välkomna!