Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Ovangelium terminsstart 16 september 2020

Öppen samtalsgrupp om frågor kring tro och liv.

Onsdagar kl. 19.15-21.00 i Älvsby kyrka, jämna veckor.

Evangelium brukar man kalla berättelsen om Jesus, honom som är i centrum i kristen tro. Ovangelie-gruppen är till för alla som känner sig nyfikna och vill veta lite mer om det kristna livet och frågor som hör där till.

En kort stund efter veckomässan som firas i Älvsby kyrka kl. 18.30 möts de som vill för att utvecklas och samtala, men på ett lite annat sätt. 

Deltagarna får själva lägga fram vad de vill prata om och försöka koppla ihop sådant med Bibeln och kristen tro. Deltagarna och ledare avgör därför innehållet tillsammans.

Avslutas 20.45 med Aftonbön/Completorium inne i kyrkan.

Alla är välkomna!

Stig Strömbergsson

Stig Strömbergsson

Älvsby församling

Pensionerad präst vikarierar i vissa arbetsuppgifter

Mer om Stig Strömbergsson

Pensionerad präst som vikarierar vid behov.