Foto: Alex Giacomini /Ikon

Konfirmation

Inför höstterminen 2020 erbjuder vi två olika alternativ för konfirmationsläsning, lägerläsning och veckoläsning. Välkommen att anmäla dig!

Anpassad konfirmationsläsning i och med covid-19

Eftersom coronaviruset ökar i Norrbotten anpassar vi konfirmationsläsningen terminen ut.

Vi träffar som vanligt onsdagar jämna veckor men samlas nu i Älvsby kyrka och kortar ner träffen till en timma mellan kl. 15.30-16.30

Kryssa i det alternativ du väljer i första hand.

Förklarande text

Vi behöver kunna kontakta dig

Vi behöver också ha möjlighet att kontakta din/dina vårdnadshavare. Har du två vårdnadshavare vill vi att du skriver in bådas kontaktuppgifter.

Förklarande text

Konfirmation handlar om kristen tro. Och kristen tro handlar om livet och allt som livet rymmer: dig och kompisarna, kärleken och tron, Jesus, orättvisorna och Gud.

Som konfirmand ges du möjlighet att bekanta dig med kyrkan, vad det är att fira gudstjänst, och vad det har med livet - och dig att göra.

TVÅ OLIKA ALTERNATIV

I år erbjuder Älvsby församling två olika alternativ till konfirmandläsning. Du kan välja det alternativ som passar dig bäst.

 GEMENSAMT

Några saker är gemensamt för de båda alternativen:

  • Att åka på läger
  • Att gå på minst 16 antal gudstjänster
  • All konfirmationsundervisning är gratis

Mål med konfirmationen

Konfirmationens mål är att utrusta dig med goda redskap för att som leva som människa i världen. Kyrkan vill vara en plats där du kan bli mer trygg i dig själv, känna gemenskap i gruppen och församlingen och utvecklas känslomässigt och andligt. Det sker genom lek och allvar, enskilt och tillsammans i konfirmandgruppen.

Hela konfirmationsläsningen görs i samarbete med Älvsby Folkhögskola

bra att veta

 

Konfirmandtiden börjar under höstterminen och riktar sig i första hand till dig som går i årskurs 8.

 

Dop och medlemskap
Du behöver inte vara medlem eller döpt i Svenska kyrkan för att konfirmeras.  I nästan varje konfagrupp finns ungdomar som inte är döpta och då kan man döpa sig under konfatiden, eftersom konfirmation och dop hör ihop. Genom dopet blir du medlem. 

 

Att vara förälder till en konfirmand

Att ha en konfirmand i familjen kan ställa krav på dig som förälder. Vi uppmuntrar dig att våga diskutera, reflektera och ställa frågor om livet tillsammans med din tonåring

Vi som arbetar med konfirmanderna

Konfirmationstiden leds av anställd präst, pedagoger och musiker i Svenska kyrkan Älvsby församling.

Det finns också med ideella unga ledare som själv konfirmerades för några år sedan.

Anna  Pittja Granlund

Anna Pittja Granlund

Älvsby församling

Församlingspedagog

Anna Åberg

Anna Åberg

Älvsby församling

Assistent i barn- och ungdomsarbete

Efter konfirmationen erbjuder vi