Hjälp oss bli bättre

Älvsby församling ska under två veckor göra en enkätundersökning för att se hur ni får information om vad som händer i vår församling. Samtliga verksamheter och gudstjänster får möjlighet att besvara undersökningen, som också finns tillgänglig via webb och facebook. Vi gör detta för att kunna bli bättre med vår information.