För dig som planerar dop, vigsel eller begravning i coronatid.

Vi har upptäckt att det blir för trångt i några av våra lokaler för att kunna hålla tvåmeters lucka till varandra och har därför beslutat om antalsbegränsningar enligt nedan.

Det är viktigt att vi tillsammans hjälps åt att följa myndigheternas rekommendationer med coronasäkert avstånd. Detta innebär att det blir lite för trångt i några av våra kyrkor och kapell och vi har beslutat följande maxantal deltagare, exklusive kyrkans personal.

Älvsby kyrka: 47 st exkl. kyrkans personal.

Vidsels kyrka: 27 deltagare exkl. kyrkans personal.

Storforsens kapell: 17 deltagare exkl. kyrkans personal.

Med sångsolister och bärarlag behöver deltagarantalet minskas. Vi skall inte vara fler än 50 personer totalt i kyrkan vid något tillfälle.