För dig som planerar dop, vigsel eller begravning i coronatid.

Myndigheterna har gått ut med nya rekommendationer och begränsat antalet deltagare vid allmänna sammankomster. De nya direktiven är tänkt att gälla från och med den 24 november.

Restriktionerna speglar att det rådande läget med pandemin är allvarligt. Det är viktigt att vi tillsammans hjälps åt att följa myndigheternas rekommendationer för att minska smittspridningen av Covid-19.

Detta innebär att vi från och med den 24 november begränsar antalet deltagare vid kyrkliga handlingar. Åtgärderna är inget vi kan eller vill motsätta oss. Tillsammans måste vi helt enkelt ta oss igenom pandemin på bästa sätt.

Vid Dop och Vigsel

Antalet deltagare är begränsat till max 8 deltagare exklusive kyrkans personal.

Vid begravningar

Antalet deltagare begränsas till max 20 personer exklusive kyrkans personal.

Tjänstgörande personal räknar antal besökare. När maxantal är nått sätts skyltar upp på kyrkportarna, som berättar att det är fullt i kyrkan.

Ta med era ytterkläder till bänken. Kläder hängs inte upp i kapprum/vapenhus utan tas med till respektive sittplats.

Använd handsprit före och efter gudstjänsten. Handsprit finns utplacerat synligt och tydligt.

Församlingsgårdar

Från och med den 17 november kan man inte längre hyra våra lokaler i samband med dop, vigsel eller begravning.