För dig som planerar dop, vigsel eller begravning i coronatid.

Myndigheterna har gått ut med nya rekommendationer Älvsby församling börjar succesivt öppna upp för fler deltagare vid dop, vigslar och begravningar.

Restriktionerna speglar att det rådande läget med pandemin är allvarligt. Det är viktigt att vi tillsammans hjälps åt att följa myndigheternas rekommendationer för att minska smittspridningen av Covid-19.

Älvsby församling anpassar sig efter Region Norrbottens rekommendationer och kan komma att göra ändringar med kort varsel.

DETTA GÄLLER UNDER JUNI MÅNAD

Från och med den 14 juni öppnar vi upp för fler deltagare vid kyrkliga handlingar, så som dop, vigslar och begravningar. Antalet deltagare är begränsat till max 20 deltagare exklusive kyrkans personal.

Detta gäller från och med 1 AUGUSTI 2021

Från och med 1 augusti öppnar vi upp för 50 deltagare exklusive kyrkans personal.

Ta med era ytterkläder till bänken. Kläder hängs inte upp i kapprum/vapenhus utan tas med till respektive sittplats.

Använd handsprit före och efter gudstjänsten. Handsprit finns utplacerat synligt och tydligt.

Församlingsgårdar

Från och med den 1 augusti 2021 öppnar vi upp för bokning av våra lokaler i samband med dop, vigslar eller begravningar.