25/1 Onsdagscafé med innehåll

Sånger och tankar av Anette Jernelöf.

Älvsby församlingsgård onsdag 25 januari 2023.

Cafét inleds med fikaservering, därefter får vi lyssna till Cafét inleds med fikaservering, därefter lyssnar vi till sånger och tankar av Anette Jernelöf "Min längtan har fört mig hit ..."
Karin Marklund håller en kort andakt.
Fikaintäkterna går till Älvsby församlings diakonala gåvokassa.


I samarrangemang med Sensus.