22/3 Onsdagscafé med innehåll

Norrbotten och försvarsläget - Magnus Grönvall, Försvaret

Onsdag 22 mars kl. 13.30 i Älvsby församlingsgård
 

Cafét inleds med fikaservering därefter berättar Magnus Grönvall från Försvaret om Norrbottens försvarsläge. Karin Marklund håller en kort andakt.
Serveringsintäkterna går oavkortat till Act Svenska kyrkan och årets fasteaktion.


I samarrangemang med Sensus studieförbund