14/12 Onsdagscafé med innehåll

Musik i adventstid, organist Gustav Brudal.

Älvsby församlingsgård onsdag 14 december kl. 13.30

Cafét inleds med fikaservering, 
Karin Marklund håler en kort andakt.
Fikaintäkterna går till ACT, Svenska kyrkans internationella arbete och årets julinsamling.

I samarrangemang med Sensus.