Elisabet Cárcamo Storm på plats i Hondyras

Insamlingsprojekt

Nära eller långt bort. Det blir så mycket enklare och större om vi gör det tillsammans! Genom olika aktiviteter till förmån för Alvesta församlings två insamlingsprojekt gör vi även skillnad ute i världen.

Alvesta församlings två insamlingsprojekt:

RESCUE - Läkarmissionen.

Den Gode Herdens Skola.

RESCUE 

Läkarmissionens projekt i Honduras. RESCUE hjälper barn och ungdomar i slumområdena i Honduras huvudstad Tegucigalpa, som utsatts för våld eller sexuella övergrepp. RESCUE ger psykologisk och juridiskt stöd och hjälper barnen till ett värdigt liv.

Den Gode Herdens Skola

En flickskola i Betlehem som ägs av Svenska Jerusalemföreningen. Skolan bedrivs utan statligt stöd, vilket innebär att det ekonomiska stödet från Sverige är av avgörande betydelse för hela skolans existens. Över 300 palestinska flickor går på skolan, som har undervisning från sexårsverksamhet fram till studentexamen på humanistisk och naturvetenskaplig linje.
Biskop Jan-Olof Johansson ordförande i Svenska Jerusalemföreningen utanför Den Gode Herdens Skola, flickskolan i Betlehem