Reformationsåret 2017

År 2017 firas reformationsåret med anledning av att det är 500 år sedan Luther spikade upp sina 95 teser mot avlaten på porten till Slottskyrkan i Wittenberg. Det blev starten på reformationen – en av historiens mest dramatiska omvälvningar.

Svenska kyrkan kommer att uppmärksamma reformationsåret 2017 genom en hel palett av aktiviteter och händelser.

Det handlar både om samarrangemang som riktar sig till besökare från hela landet, och evenemang som ordnas på en viss ort av en församling

DE STORA SAMARRANGEMANGEN ÄR:
- Teologifestivalen i Uppsala i februari 2017, som har fokus på reformationen. Anslaget är ekumeniskt och ungdomar är en viktig målgrupp.

- Världens Fest, som hålls i Västerås under pingsthelgen i juni. 2017 har den fått namnet ”Fri att förändra”.

- Böcker med reformationstema diskuteras på Se människan-scenen under bok- och biblioteksmässan i Göteborg i september 2017.

- Reformationsdagen den 31 oktober, som firas samtidigt i landets alla domkyrkor. I Uppsala föregås reformationsdagen av flera dagars festligheter, bland annat hålls en TV-sänd gudstjänst söndagen den 29 oktober i Uppsala domkyrka som leds av ärkebiskopen.

En intervju med ärkebiskop Antje Jackelén om påven Franciskus besök i Lund 31 oktober 2016. Klick på länken här

500 år av reformation

Vem var Martin Luther? Vad var han så arg på? Och vad hände när han spikade upp sina 95 teser? Martin Luther inledde reformationen för 500 år sedan. Den förändrade både kyrkan och samhället på sin tid, och gör det fortfarande.

Ordet reformation är dubbeltydigt. Dels handlar det om att återge något dess ursprungliga form, dels handlar det om att omforma kyrkan. Här kan du läsa mer om reformationen, om hur den påverkar Svenska kyrkans tro och hur den förändrat kyrkan och samhället. Finns det något i det lutherska arvet som vi behöver göra upp med?

Texter och illustrationer
Nu finns det texter om reformationen, texterna är nyskrivna av sex teologer och författare inför 2017 då vi uppmärksammar att det är 500 år sedan reformationen inleddes. Läs gärna tillsammans med andra och samtala om hur, eller om, reformationen och Martin Luthers tankar påverkar ditt liv, din tro och samhället. Ta gärna hjälp av frågorna längst ner i varje text. Prästen och konstnären Kent Wisti har illustrerat.