Vänfamilj sökes!

Nyhet Publicerad Ändrad

Vill ni bli vänfamilj till en syrisk familj?

Vill ni bli vänfamilj till en syrisk familj?

I familjen finns tre pojkar och en flicka. Mannen har arbetat inom jordbruk tidigare och på restaurang. Läser SFI, Svenska för invandrare, och de vill lära sig svenska och mer om det svenska samhället.

Kontakta Jakob i diakonala teamet tel 17782, jakob.wikstrom@svenskakyrkan.se om ni vill få möjlighet att dela med er men också lära er mer om ett annat land och dess kultur. Kanske börjar en livslång vänskap med en typisk svensk fika:-)