Talare som gör skillnad!

Nyhet Publicerad Ändrad

Sista tillfället i år 12 dec kl 18 församlingshemmet, Alvesta.

12 december kl. 18-19.30

”Prata med dig själv - och du får svar! Om positiva effekter med coachning”


Har du någon gång hört någon säga att ”jag pratar med mig själv för då får jag så bra svar”? Det ligger faktiskt en hel del i detta! Ulrika Ringeborn är föreläsare, författare och International Coach, certifierad enligt International Coaching communitys regler. Hon berättar om de möjligheter som finns med coachning enligt denna särskilda struktur som på ett opartiskt sätt syftar till att hitta svar och bidra till personlig utveckling.

Obs! Missa inte efterföljande samtal i Kyrkan Mitt i Byn
17 december kl. 14.30-16 och 18-19.30

Den kreativa hjärnan och det lurande utmattningssyndromet

Föreläsningen handlar om hur du kan värna din viktigaste resurs – din kreativitet. Jag berättar om hur den kreativa hjärnan fungerar, vad som utmärker en kreativ personlighet, vad utmattningssyndrom är och om det samband som finns. Jag lyfter också fram utmattningens betydelse, både för dig som individ, samhället i stort och organisationen du är knuten till. Finns det kanske några fördelar med utmattningssyndrom? Vi avslutar med hur din livsviktiga kreativitet kan värnas och blomstra.

Torun Israelsson är en samhällsentreprenör som brinner för att stärka individers kreativitetsförmåga och organisationers innovationskapacitet för att möjliggöra positiv samhällsförändring.

Obs! Missa inte efterföljande samtal i Kyrkan Mitt i Byn
17 december kl. 14.30-16 och 18-19.30