Kyrkomusiker 100 %

Nyhet Publicerad

Vill du tillhöra ett engagerat team som både spelar i takt med nutiden och ibland ligger på synkoper för att höras genom bruset?

Vi söker en kyrkomusiker som vill vara med och inspirera och utveckla musikverksamheten i församlingen, i samverkan med andra medarbetare. 

Vi vill att du har: 

-   Kantorsexamen och bred musikalisk kompetens. 

-   Passion för att leda både barn-, ungdoms- och vuxenkör.

-   Vana att ackompanjera solister inom både klassisk- och populärmusik.

-   Ett driv att vara med och forma vägen framåt.

-   God förmåga att planera arbetet, samarbeta med andra och arbeta självständigt.

-   Körkort och egen bil är nödvändigt, då vi är en lantortsförsamling med sex kyrkor.

-   Tillhörighet till Svenska kyrkan. 

Du kommer regelbundet att spela vid gudstjänster och kyrkliga handlingar, både på helger och på vardagar.  Vi har ett varierat gudstjänstliv och vi satsar mycket på temamässor, musikgudstjänster och konserter.

I Alvesta församling ingår du i ett regnbågsfärgat arbetslag om 24 personer, varav två är kyrkomusiker. Teamet som du kommer tillhöra är engagerade, drivna, empatiska och skapar tillsammans en unik miljö. 
Ta chansen att vara med på en spännande resa där allt är möjligt!

 

Tillträde: 1 juni 2023 eller enligt överenskommelse.
Ort/Placering: Alvesta 
Omfattning: Heltid
Lön: Individuell
Ansökningstid: Snarast möjligt. 

För ansökan: Skicka in CV och personligt brev. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Mer information om tjänsten: kontakta vår kyrkoherde Elisabet Cárcamo Storm,
tel 070-668 23 68 / elisabet.carcamo.storm@svenskakyrkan.se 
Facklig företrädare: Olle Heverius, KMR, tel 076-8569146 

 

Alvesta församlings två fokusområden är:

-   Barnen i centrum 
-   Ett varierat gudstjänstliv med angelägna gudstjänster

Vi i Alvesta församling:
-   har en stor barn- och ungdomsverksamhet för alla i åldrarna 0-19 år. 
-   har ett stort engagemang för att fortsätta utveckla formerna för gudstjänst och församlingsliv. 
-   tycker det är viktigt att kyrkan engagerar sig i lokalsamhället och är en av aktörerna som bidrar till vitalitet och utveckling i bygden. 
-   ser det som självklart att den verksamhet som församlingen erbjuder ska genomsyras av ett diakonalt synsätt/perspektiv. Vi strävar dessutom efter att våga vara ”en sten i skon” och stå upp för de svaga i samhället.
 

Mångfaldsvision Alvesta församling
Vi var först, och det är vi stolta över!

Den 7 maj 2017 blev vi den första församlingen i Svenska kyrkan som fick ta emot Regnbågsnyckeln. En märkning/certifiering som en församling får ta emot efter att personal och förtroendevalda genomgått studiecirkeln ”Så att jag kan komma in”.
Den handlar både om hur vi bemöter människor inom HBTQ-gruppen, men också om var och ens upplevelser kring utanförskap och exkludering.
Efter genomförd studiecirkel togs en Mångfaldsvision fram, vilken blivit en grund för hela vår verksamhet.

Se människan – för Guds skull!

Vi bemöter alla människor med respekt 
Vi har ett öppet, vänligt, omtänksamt klimat där alla känner sig trygga med att uttrycka sin åsikt. 
Vi ser förbi det yttre och ser det positiva i varje människa. 
Vi vågar stå upp för andra människor - vi är modiga kristna. 
Vi använder ett inkluderande språk och inkluderande bilder 
Hos oss tar vi ansvar för hur vi uttrycker oss så att vi inte sårar andra. 
Vi har ett inkluderande förhållningssätt vid gudstjänstfirande, som skapar trygghet.
 

Bekanta dig gärna mer med Alvesta församling på vår facebooksida och på Instagram!

 

Regnbågsnyckeln