Inställd verksamhet

Nyhet Publicerad

Av omsorg om församlingsmedlemmar, besökare och medarbetares hälsa, särskilt för de som finns i riskgrupperna, det vill säga äldre och kroniskt sjuka, har kyrkoherde Elisabet Cárcamo Storm fattat följande beslut:

Gudstjänster samt dop, vigslar och begravningar
Inplanerade gudstjänster, dop, vigslar och begravningar, genomförs.
Kyrkkaffe eller soppa serveras inte efter gudstjänsten.

Gruppverksamhet och andra samlingar
Barn- och ungdomsverksamheten träffas som planerat under veckan, under förutsättning att skolorna håller öppet. Övernattning och läger ställs dock in.

Kyrkokörens övning ställs in två måndagar framöver, till att börja med. Likaså körens medverkan vid gudstjänst den 29/3.

Efter beslut i kommunen kommer vi inte att genomföra andakter på Högåsen den närmaste månaden.

Hjälp med matleverans
Vårt Diakonala Team erbjuder hjälp med leverans av matvaror, om någon blir sittandes i karantän i hemmet. Kontakta Malin Hjertquist tel 177 80.

Övriga delar av vår verksamhet fortlöper som vanligt, men vi uppmanar samtliga att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer för att skydda dig själv och andra, du hittar dem genom att klicka på denna länken .

Beslutet gäller från och med lördag 14 mars 2020 och tillsvidare, tills dess att nytt beslut fattas av kyrkoherden. Bedömning av läget görs löpande.