Enhetlig begravningsavgift från 2017

Klicka på länken här för mer information

Riksdagen har tagit beslut om en enhetlig begravningsavgift från och med 2017. Avgiften gäller för alla som är folkbokförda i områden där Svenska kyrkan sköter begravningsverksamheten.  Avgiftssatsen för 2020 blir 25 öre per hundralapp och syns på slutskattebeskedet 2018.