Konfirmation

Du behöver inte vara kristen eller tro på Gud för att vara med i en konfirmandgrupp. Under konfirmandtiden pratar vi om kristen tro, men vi pratar också om frågor som människan har funderat över i alla tider;
varför finns universum, jorden och vi människor? Hur skapades vi? 
Och vad är meningen med allt?

En del väljer att konfirmeras för att kompisarna gör det. Andra för att få fina presenter. Men de flesta som konfirmeras gör det för att få fundera över frågor som känns stora och svåra tillsammans med andra.
Under konfirmandtiden får du lära dig mer om kristen tro. Men du får också lära 
dig mer om hur andra tänker och kanske lite mer om dig själv.

Vill du konfirmera dig 2024-2025?
Anmäl dig via länken nedan:

Sista anmälningsdag måndag 10 juni 2024