Kyrkoherde till Älvdalens församling

Ir du uor ny tjyörtjierd? (Älvdalska)

Är du vår nya kyrkoherde?

Älvdalens församling är en geografiskt utspridd församling med en kyrka och fyra kapell och sju kyrkogårdar. Älvdalens församling är en relativit liten församling som har ca 3500 kyrkotillhöriga. Det motsvarar ca 71% av innevånarna i vår församling. Vi har alltid haft väldigt få aktiva utträden och flera aktiva inträden varje år.

Stort förtroende för församlingen finns från skolan. Ett sammarbetsavtal finns upprättat om vår närvaro i skolan, högstadiet på fredaga fm som extra vuxna. Plan finns för vad församlingen gör i olika årskurser. Finns åk 1-9 och även gymnasie med bl.a. olika naturbruksprogram. Många konfirmander. Större utmaning med unga ledare då många väljer gymnasie på annan ort.

Då kyrkan är den största ”konsertlokalen” på orten används den av ”utomstående” konsertarrangörer.

Församlingen finns med och samverkar med andra aktörer på orten i t.ex. POSOM, ”Musik och motor”, Vasaloppet mm. När det händer något så är Älvdalens församling med!

Vi har som vision att vi ska kunna fortsätta vara en egen församling även i framtiden och då kommer det att bli viktigt med sammarbete med andra församlingar i kontraktet. Just nu pågår diskussioner med några församlingar om att hjälpas åt med ekonomi så att vi minska sårbarheten men också kostnaderna för framtiden. Vi tror att det är viktigt att hitta sammarbeten inom olika områden för att slippa ha alla kompetensområden i varje församling i kontraktet.

Medarbetarlaget består av ca 18 personer plus säsongsarbetare. Församlingen har två prästtjänster, en kyrkoherdetjänst och en komminister tjänst. Komministertjänsten vakant men tjänsten uppehålls i dagsläget av en pensionerad präst i väntan på ordinarie. Vi har fått möjligheten att välkomna en ny vigd präst att göra sitt adjunktsår hos oss med början i mitten av juni.

Församlingen har en diakon som jobbar heltid. Och två diakoniassistenter. Vi har också ett diakonicenter som har en textilavdelning. För närvarande deltidsöppen.

Vi har i dag två kantorstjänster en heltid och en halvtid.

Vi har också en församlingspedagog och en församlingsassistent som jobbar med barn och ungdom men även övrig pedagogisk verksamhet.

Lokalvård och husmor finns också liksom personal på expeditionen.

Församlingen har en relativt god frivilligverksamhet men allt kan så klart bli bättre.

Församlingen har relativt god ekonomi och vi har bra byggnader som är oss till gagn. Vi genomför just nu lokalförsörjningsplanearbetet och hoppas att det ska leda fram till än bättre lokautnyttjande.

Älvdalen är en traditionsbunden ort och det är viktigt att ta hänsyn till de traditioner som lever och är starka, de är viktiga för Älvdalens som ort.

Älvdalskan (vårt lokala språk) är vi stolta för och kämpar för att bevara. ”Det är häftigt att höra Julevangeliet på Älvdalska och inte förstå ett ord fast man ändå vet vad som sägs” Susann Senter nuvarande kyrkoherde.

Vi söker en frimodig kyrkoherde som har huvet på skaft och som har integritet. Du som söker behöver vara lyhörd i dina beslut. Kunna jobba nära församlingen och kunna motivera medarbetare och frivilliga, det skapar arbetsglädje och känsla av tillhörighet. Vi jobbar mycket med att bygga upp frivilligheten för att rusta oss för framtidens ekonomiska förutsättningar.

Det är viktigt att, för att citera en medarbetare ”att kunna prata med bönder på bönders vis”. Det innebär inte att alla måste tycka lika eller få som de vill. Det är viktigt att du är trygg i din tro och att du kan genomdriva ”kyrkan” i alla våra verksamheter.

B- körkort är ett krav för det blir en hel del bilkörning i tjänsten.

Prästvigd och med Kyrkoherdeutbildning är ett krav.

Vi ser gärna att du har erfarenhet av att varit kyrkoherde tidigare ordinarie eller tillförordnad

Goda kunskaper i arbetsrätt är meriterande.

Att jobba i en liten församling innebär att man är prästen hela tiden och att man blir igenkänd i hela samhället. Som vår nuvarande kyrkoherde uttryckte det ”Alla vet vad jag äter eftersom de ser vad jag handlar när jag går till Ica”

Vi ska under hösten vintern börja arbetet med en ny församlingsinstruktion och här kommer du att vara en viktig medspelare för att inte säga lagledare. Vi behöver jobba med att bygga församlingsarbetet från grunden. Att ta vara på Hela Uppdraget och förmedla det i det vi gör.

Vi vill ha en närvarande kyrkoherde som finns på plats och är närvarande för vår personal och i våra verksamheter. Det blir mycket gudstjänst, dop och begravning. Konfirmander och annan kyrklig verksamhet. Men också en herde som är planerande och som kan leda personalen i andlighet och verksamhet. Gemensamma verksamhetsplaneringar och långsiktighet.

I den lilla församlingen, som vi är, är ett nära samarbete med kyrkorådet och kyrkorådets ordförande viktigt.

Arbetslaget består för närvarande av 18 personer i blandade åldrar.

Det finns tjänstebostad om så önskas.

Du skickar din ansökan digitalt till: alvdalen.pastorat@svenskakyrkan.se senast den 24/5 och anställningsintervjuer är planerade till den 2/6.

Om du vill veta mer? Kontakta kh Susann Senter tfn 0251-43143 
e-post: susann.senter@svenskakyrkan.se

eller

Kyrkorådets ordförande Torbjörn Zakrisson tfn 070-260 96 97
e-post: Torbjorn.Zakrisson@svenskakyrkan.se