Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Verksamheter och lokaler

Det händer mycket varje vecka. Utöver gudstjänster och gruppaktiviteter finns återkommande gemenskapsaktiviteter.

Gudstjänster, mässor och andakter

Söndag kl 11.00 huvudgudstjänst, Alunda kyrka
Torsdag kl 08.30 morgonmässa jämna veckor, Alunda kyrka

Gudstjänst eller mässa firas i regel varje söndag kl 11.00 i Alunda kyrka.

Församlingen firar olika slags gudstjänster. Vid en del firar vi mässa, vid andra har vi extra fokus på barns perspektiv, ibland går vi ut ur kyrkan och har friluftsgudstjänst - formen varierar men grunden är densamma.

Vi ger också tillfälle till andakter på Olandsgården, och under somrarna i samband med Musik i sommarkväll. I församlingshemmet finns ett andaktsrum dit man kan gå för en stund i stillhet.