Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

SKAPA

Syförening 2.0

Hantverk och konst. Material, färger och kreativitet: allt ryms i församlingens Skapa-grupp. Du behöver inte ha förkunskaper för att vara med eftersom en drivande kraft i gemenskapen är delandet av kunskap och inspiration. Det är trivsamt att vara tillsammans och skapa. Så tag med din stickning, ditt ämne och din täljkniv, ditt staffli och oljefärger, det du utvecklar din kreativitet med, och kom!

Gruppen träffas kl 12.30 onsdagar jämna veckor i prästgården. Prata med Karin Prütz om du vill veta mer.

Kontakt Karin Prütz 0174-100 73
Skicka e-post till Karin Prütz