Altare med tända ljus framför tegelvägg.
Foto: Sebastian Streith /IKON

Altare

Altaret är det bord av sten eller trä som står i kyrkans kor. Det första kristna altaret var ett matbord. Människor samlades i hemmen för att sjunga, be och dela bröd och vin med varandra.

I kyrkan är altaret den kristna gemenskapens bord där nattvarden firas till minne av Jesus Kristus, hans död och uppståndelse. Nattvarden med bröd och vin är en av Svenska kyrkans två sakrament, heliga handlingar. Den andra är dopet. Altaret är därför en av de viktigaste delarna i kyrkan, och under gudstjänsten är det fokus för bön, välsignelse och meditation. På altaret står ofta ett kors eller krucifix som symboliserar att Jesus gett sitt liv för människorna.

I många kyrkor finns en altarring, ett slags halvcirkelformat räcke framför altaret där församlingen böjer knä och tar emot nattvarden. Altarringen kom under 1600-talet då nattvarden blev till för alla, inte som tidigare enbart för prästerna.

Altarskåp berättar om Bibeln

Till en del altare hör ett altarskåp eller en altartavla. De är skulpturer eller målningar placerade på, ovanför eller bakom altaret och fungerar som prydnad. Altarskåpen blev populära under 1200-talet när prästerna började fira mässa med ryggen vänd mot församlingen.  

Altarskåpen består av flera delar, pannåer, som är sammansatta med gångjärn så att de kan döljas eller visas efter behov. Ofta skildrar de scener ur Bibeln, helgon och historiska personer. Även altartavlorna som kom efter reformationen under 1600-talet skildrar bibliska motiv, men inte helgon som förknippades med den katolska läran som Sverige då hade lämnat.

Illustration av en kyrkobyggnad med nummer som markerar olika delar.

Här kan du komma till alla delarna av "Vad är vad i kyrkan".

Vad är vad i kyrkan?