Foto: IKON

Till dig som förlorat en anhörig

Vi står just nu i en osäkerhet där vi inte vet hur den närmaste framtiden blir. För dig som förlorat en anhörig kan det kännas svårt att planera en begravning. Vi vill dock uppmuntra dig att ändå genomföra begravningen-och inte skjuta upp den

Begravningen för en nära anhörig är ett viktigt steg i sorgeprocessen. När begravningen skjuts fram, skjuter man också fram ett viktigt avslut och en start för sorgebearbetningen.
Idag ser vi hur begravningar bokas av och skjuts upp på obestämd framtid. Många vill undvika stora samlingar och många äldre kan inte vara med- vilket är fullt begripligt. Men med tanke på att dagens begränsningar kommer att kvarstå under en längre tid, vill församlingen ändå råda dig att inte skjuta upp begravningen.

 Hur kan begravningen då genomföras?

  • En begravning kan ske också med bara de närmaste anhöriga närvarande. Kanske har ni själva möjlighet att dela stunden genom era digitala kanaler, med dem som inte kan vara med? Observera att församlingen inte har möjlighet att ställa upp med teknik
  • .Vi är också öppna för möjligheten att hålla begravningar utomhus, men vi följer ju självklart myndigheternas restriktioner vad gäller antal närvarande
  • Ta gärna kontakt med din församling och präst och prata igenom era tankar och funderingar. Kanske finns det en lösning som kan fungera för er?