TACOLOV

Du kommer väl?

VÄLKOMMEN fredag 18 januari kl 17:30-20:00
till församlingens härliga fredag TACOLOV för barnfamiljer!
Ni kommer till en varm och öppen församlingsgård, bjuds till färdigdukat bord, aktiviteter och gemensakp samt en vilsam avrundning med andakt och musik.
Anmäl er senast 11 januari på telnr 060-55 36 50 eller via mejl på alno.forsamling@svenskakyrkan.se

Det kostar 50 kr för vuxna och är gratis för barn under 18 år.