SJUNG I KÖR

Att sjunga i kör är bra för hälsan! Kom och var med i någon av våra körer ! Just nu gör våra körer uppehåll på grund av den rådande pandemin.

Paletten Barnkör  7-9 år              
Torsdagar kl  16:00-16:45        

Alnö kyrkokör Vuxenkör
Torsdagar kl 18.00-20:00

Mejramkören Seniorkör   
Torsdagar  klockan 13:00-14:30