Kontakt

Behöver du prata med någon? Ring gärna

Om du som församlingsbo har behov att prata med någon är du välkommen att kontakta:
Kyrkoherde Anna-Maria Larsson    070-312 83 52
Komminister Inger Witkowsky       073-337 77 61
Komminister Åsa Alexandersson    073-337 77 60
Diakon Kajsa Elfström                   073-337 77 62
Diakoniassistent Andreas Idh         073-337 78 35