Foto: Ikon

Gravstenar till försäljning

Återvunna gravstenar till försäljning

Det finns nu möjlighet att köpa återvunna gravstenar på kyrkogården, detta är ett miljövänligare alternativ vid val av gravsten.

Kontakta personalen på kyrkogårdsförvaltningen för mer information på
telefon 060-58 52 95 onsdagar 13-15