Fira gudstjänst

-för dig som deltar i gudstjänster och mässor. Alnö församling följer gällande riktlinjer för gudstjänster och nattvardsfirande. Vi rekommenderar alla som är över 70 år eller i någon riskgrupp , eller anhörig till någon i riskgrupperna att stanna hemma

Alnö församling följer myndigheternas direktiv och riktlinjer.
Dessutom väljer vi för den närmaste tiden att:

  • Undvika handslag i samband med fridshälsningen. I stället kan man hälsa med lyft högerhand eller lägga handen på hjärtat.
  • Påminna alla som tjänstgör vid nattvarden om extra god handhygien genom handtvätt.
  • Nattvard firas ENDAST med bröd, inte med vin.

Råden kommer att uppdateras i enlighet med myndigheternas rekommendationer och riktlinjer.